Ana sayfa » Türkiye » ‘Turizm Penceresinden Bolu’ Kitabı Yayınlandı

‘Turizm Penceresinden Bolu’ Kitabı Yayınlandı

Bolu’nun potansiyel turizm talebini efektif turizm talebine dönüştürebilmek ve turizm çeşitliliğini artırmanın kazanımlarını ortaya koymak amacıyla akademisyenler tarafından hazırlanan “Turizm Penceresinden Bolu” kitabı yayınlandı. Kitapta eko-turizmden göl turizmine, kamp ve karavan turizminden bisiklet turizmine kadar yeni turizm hareketleri yönünden Bolu’nun potansiyeli incelenip öneriler sunuldu.

İlk olarak Hitit uygarlığına ev sahipliği yapan, ardından sırasıyla Friglerin, Lidyalıların, Perslerin, Makedon Krallığının, Bitinya Krallığının, Roma İmparatorluğunun, Selçuklu Devletinin ve Osmanlı İmparatorluğunun hükmüne giren Bolu, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle turizm açısından göz ardı edilmemesi gereken bir destinasyon. Bununla birlikte Bolu’nun öncelikle Türkiye’de, sonrasında ise dünyada “yeni turizm hareketlerine” ev sahipliği yapabilecek en uygun destinasyon olduğunu söylemek de mümkün.


Prof. Dr. Asım Saldamlı, Doç. Dr. Alper Kurnaz, Doç. Dr. Aliye Akın ve Dr. Öğr. Üyesi İsa Bayhan’ın editörlüğünde hazırlanıp Detay Yayıncılık tarafından yayınlanan “Turizm Penceresinden Bolu” kitabı zaten bu konuya dikkat çekmek, Bolu’nun kaynaklarını ve turizm potansiyelini destinasyon yönetimi kapsamında değerlendirmek amacıyla hazırlandı.

Prof. Dr. Asım Saldamlı


PROF. DR. ASIM SALDAMLI: “BOLU TURİZMİNİN GELİŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLERE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK”


Kitabın editörlerinden Prof. Dr. Asım Saldamlı, “Bolu, sahip olduğu doğal alanları, parkları, tarihi ve kültürel birikimi, sosyal dokusu ile insanların lokal deneyimler yaşayabileceği ve keşifler yapabileceği önemli zenginliklere ve potansiyel kaynaklara sahip bir coğrafyada konumlanmıştır. Ancak turizm endüstrisi açısından çok önemli kaynaklara ve potansiyele sahip olmasına rağmen henüz istenen ve olması gereken gelişmişlik düzeyine ulaşmadığı da bir gerçektir. Bu kitap çalışmasıyla Bolu’ya yönelik turizm pazarlarında potansiyel turizm talebini efektif turizm talebine dönüştürebilmek ve bölge turizminin geliştirilebilmesi için yapılması gerekenlere dikkat çekmek istedik” açıklamasında bulundu.


Kitap tabiat varlıklarına dayalı turizm türleri, kültürel mirasa dayalı turizm türleri ve sosyal etkinliklere dayalı turizm türleri olmak üzere 19 ayrı bölümden oluşuyor. Her bölümünde farklı bir turizm türünün incelendiği ve 10 yazar ile dört editör tarafından hazırlanan kitabın birinci bölümünde, destinasyon yönetimi ve destinasyon pazarlamasıyla ilgili temel uygulamalara yer veriliyor. İkinci bölümde Bolu’nun kaynakları turizm bileşenleri açısından değerlendirilip Bolu’da turizm arzı ve potansiyeliyle ilgili bilgiler sunuluyor. Daha sonraki her bölümde ayrı ayrı olmak üzere bisiklet, eko, festival ve şenlik, foto safari, göl, kamp ve karavan, kış, kongre, kuş gözlemciliği, mağara, sağlık, sportif olta balıkçılığı, tabiat yürüyüşü, yamaç paraşütü, yayla turizmi gibi turizm türleri ve özellikleri açıklanıyor; dünya ve Türkiye’den örnekler verilerek turizm çeşitliliğini çoğaltmak adına Bolu’daki mevcut ve potansiyel kaynaklar değerlendiriliyor. Ayrıca Bolu’da turizmin geliştirilmesi ve tanıtılması için uygulayıcılara yönelik çeşitli öneriler sunuluyor.

Benzer Haberler