Turizm Mevzuatı

Turizm mevzuatı, turizm ve seyahatle ilgili hem sektörü hem de vatandaşları ilgilendiren kanun ve yönetmelikleri derlediğimiz bu sayfada sizlere referans olabilmesi için aşağıda önemli yasaların bağlantılarını sunuyoruz:

Turizm Teşvik Kanunu :  Bu Kanunun amacı; turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

Turizm Payı Beyannamesi : Bu Tebliğin amacı, 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Seyahat Acentaları Kanunu : 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu Türkiye ‘de seyahat acentası açmak, ve işletmek için mevcut yasal düzenlemedir.

Seyahat Özgürlüğü İlkesi : Anayasamızın 23. Maddesi vatandaşların seyahat ve yerleşme ile ilgili hürriyetlerini düzenler.