Press "Enter" to skip to content

Turizm Mevzuatı

Turizm mevzuatı, turizm ve seyahatle ilgili hem sektörü hem de vatandaşları ilgilendiren kanun ve yönetmelikleri derlediğimiz bu sayfada sizlere referans olabilmesi için aşağıda önemli yasaların bağlantılarını sunuyoruz:

Turizm Teşvik Kanunu :  Bu Kanunun amacı; turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

Turizm Payı Beyannamesi : Bu Tebliğin amacı, 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Seyahat Acentaları Kanunu : 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu Türkiye ‘de seyahat acentası açmak, ve işletmek için mevcut yasal düzenlemedir.

Seyahat Özgürlüğü İlkesi : Anayasamızın 23. Maddesi vatandaşların seyahat ve yerleşme ile ilgili hürriyetlerini düzenler.