Press "Enter" to skip to content

Azerbaycan’a kimlikle seyahat başlıyor

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile yapılan iki ülke arasında sadece kimlikle seyahati mümkün kılan protokolün iç onay sürecinin her iki ülke bakımından sonuçlandığını duyurdu.


Protokole göre 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle iki ülke vatandaşları, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabileceklerdir.


İlgili protokol 10 Aralık 2020 tarihinde Bakü’de imzalanmıştı.