Ana sayfa » Türkiye » Türkiye-İran kara sınır kapılarından kimler giriş-çıkış yapabilecek?

Türkiye-İran kara sınır kapılarından kimler giriş-çıkış yapabilecek?

Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği tarafından yapılan duyuruya göre durumlarını belgelemeleri halinde belirli şartları taşıyanların İran ile olan kara sınır kapılarında yapılacak sağlık kontrolü neticesinde giriş/çıkışlarına müsaade edilmesine karar verildi: İşte Büyükelçiliğin duyurusuna göre giriş çıkışına izin verilen kişiler:

İRAN İLE OLAN KARA SINIR KAPILARIMIZ ÜZERİNDEN TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPABİLECEK
KİŞİLER


1- Diplomatik pasaport hamili olanlar ile birinci derece yakınları,


2- Türkiye’de oturum iznine (çalışma izni, eğitim kurumuna kayıt, lisans ve lisansüstü sınavlara girecek olanlar dahil) sahip olan kişiler ile bahsekonu kişilerin eş ve çocukları,


3- Aile cüzdanı veya onaylı nüfus kayıt örneği ibraz etmek kaydıyla Türk vatandaşı ile evli olup Türkiye’de ikameti olmayan yabancı uyruklu eşler.


4- Evliliklerini henüz Türkiye nüfus kütüklerine tescil etmemiş/edememiş olan vatandaşlarımızın, bu evliliklerinin yurtdışı temsilciliklerimizce tesçil edilmesi/ belgelendirilmesi şartıyla eşleri, bu evlilikten doğmuş olduğunu gösteren belgeyi ibraz etmeleri şartıyla yabancı uyruklu çocukları.


5- Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesinde belirtilen alt soylarına verilen resmî belge (Mavi Kart) hamilleri,


6- Uluslararası sağlık turizmi mevzuatına uygun olarak ülkemize gelecek yabancı hasta ve hasta yakınları.


7- Türkiye ile İran arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yürütülmesi kapsamında ticari faaliyetlerini kanıtlayan belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla Türkiye’de ticari bağlan bulunan Iran vatandaşları,


Not: Birinci maddede yer alan kişiler hariç ülkemize giriş yapacak olan kişiler bu haklarını pandemi (COVID-19) tehlikesi geçene kadar yalnızca bir defa kullanabilecektir.


İRAN İLE OLAN KARA SINIR KAPILARIMIZ ÜZERİNDEN TÜRKİYE’DEN ÇIKIŞ YAPABİLECEK
KİŞİLER


1- Diplomatik pasaport hamili olanlar ile birinci derece yakınları,


2- İran’da oturum iznine sahip Türk vatandaşları,


3- İran vatandaşları ile evli Türk vatandaşları.


4- Türkiye’den İran’a gitmek isteyen İran vatandaşları,


5- Türkiye ile Iran arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yürütülmesi kapsamında ticari faaliyetlerini kanıtlayan belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla İran’da ticari bağlantıları olan Türk vatandaşları,


Not. Bilinci maddede yer alan kişiler hariç ülkemizden çıkış yapacak olan kişiler bu haklarını pandemi (COVID-19) tehlikesi geçene kadar yalnızca bir defa kullanabilecektir.

Benzer Haberler