Turizm Teşvik Kanunu'ndaki değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı

Turizm Teşvik Kanunu’ndaki değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı

18 Temmuz Pazar günü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Turizm Teşvik Kanunu’ndaki değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yeni Kanuna göre Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla “turizm hizmetleri yönetim birlikleri” kurulacak.


Turizm sektöründe; teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Bakanlıktan turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunlu olacak.


Gerçek ve tüzel kişiler tarafından turizm amaçlı sportif faaliyet işletmeciliği ve ticari faaliyetine esas olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenmiş belgeleri haiz olmak kaydıyla deniz turizmi araçları işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan belge alınacak.


Turizm işletmesi belgesi bulunan işletmelere, salgın hastalık durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespiti halinde, 13 bin 500 lira para cezası verilecek.

Boyları 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine, her yıl belirlenen sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı alınması suretiyle aynı takvim yılını geçmeyecek şekilde, geçici süreli olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca izin verilebilecek.

Harç bedeli olarak
Boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan 200.000 TL
Boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan 300.000 TL
Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan 400.000 TL alınacak.

Benzer Haberler