Press "Enter" to skip to content

Eğirdir Gölü, ‘Kesin Korunacak Hassas Alan” ilan edildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile Isparta’da bulunan Eğirdir Gölü ile beraber, yine aynı şehirdeki Gölcük Krater Gölü’nün koruma statüleri değiştirilerek ” Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak ilan edildiler.

Eğirdir Gölü, son günlerde azalan su hacmi sebebiyle gündemdeydi.


Bu iki gölün dışında Manisa Kula’daki 7. Grup Doğal Sit alanı, Mersin Erdemli’deki Alata Sahili ve İstanbul Beykoz’daki Çavuşbaşı ve Görele Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescil ve ilan edildi.

Kesin korunacak hassas alan nedir?
Bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde olağanüstü ekosistemlerin, türlerin, habitat ve jeolojik jeomorfolojik özelliklerin korunduğu, genel olarak insan etkisi olmadan meydana gelmiş, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan alanları ifade ediyor.

Bu alanlar kaynak değerlerinin korunması için; alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanları olup, yapı yasağı getirilen mutlak korunması gereken alanlardır.