Press "Enter" to skip to content

Avrupa Birliği, seyahat listesini güncelledi

Avrupa Birliği, seyahat kısıtlamalarının uygulanmayacağı ‘güvenli’ ülkelerin listesini uzun bir aradan sonra güncelledi.


En son 22 Ekim’de güncellenen listeden Uruguay çıkarıldı. Yeni eklenen bir ülke olmadı.

Son listede aşağıdaki ülkeler yer aldı:


Avustralya
Japonya
Yeni Zelanda
Ruanda
Singapur
Güney Kore
Tayland
Çin-Hong Kong ve Makao ile beraber (eğer Avrupalı turistlere kapılarını açarsa)


Avrupa Birliği, covid-19 salgını sebebiyle 17 Mart’ta 3. ülkelerden birliğe yapılacak zaruri olmayan tüm seyahatleri yasaklamış, 30 Haziran tarihinden itibaren de kademeli olarak sınırlı sayıda ülkeye seyahat izni vermişti. O Günden bu yana Avrupa Birliği’nin listesi aralıklarla güncellendi.


Avrupa Konseyi’nin kararı tavsiye niteliğinde olup, üye devletler açısından bağlayıcılığı bulunmuyor.